Houseboat

Houseboat / Architektonická štúdia / 2016

Keď sme boli prizvaní k tomuto zaujímavému zadaniu, pontón bol už na vode. Hľadaním čistej formy sme sa dostali k jednoduchému hranolu ohraničenému posuvnými panelmi - žalúziami, nainštalovanými po celom jeho obvode. Tieto môžu byť úplne zatiahnuté, ak je houseboat prázdny alebo v prípade, že chce majiteľ ochrániť svoje súkromie. Po odsunutí všetkých panelov do nároží celý houseboat ožije a otvorí sa svojmu okoliu. Existujú mnohé variácie a kombinácie a vzhľad môže byť zakaždým iný. Za touto pohyblivou fasádou je terasa s grilom lemujúca celý obvod obytného priestoru. Ďalšia terasa sa nachádza na streche a rozširuje možnosti využitia tohto netradičného plávajúceho domu.