Koketovanie pod hviezdami 

Línia bývania - december 2013

Na Bajkalskej ulici sa v týchto dňoch dokončuje zaujímavá polyfunkčná budova. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti objektov Tri veže. Základom konceptu bolo navrhnúť hmotu a tvar budovy tak, aby kompozične a ideovo spolupôsobila s komplexom vedľa stojacich objemovo neporovnateľných budov. Vznikol výrazný akcent, ktorý zaujme nielen jednoduchou hmotou, no najmä výrazných farebným riešením fasády. 

Pri riešení autori vychádzali z požiadaviek technologicky a dispozične navrhnúť moderný polyfunkčný objekt, ktorý bude zodpovedať charakteru územia, okolitej zástavby a tiež zámeru investora a prevádzkovateľa. 

Urbanistické riešenie
Z urbanistického hľadiska je budova osadená rovnobežne (pozdĺžne) so súčasnou komunikáciou (Bajkalskou ul.). Polyfunkčná budova má tri vstupy, ale len hlavný pre zákazníkov obchodných priestorov je umiestnený na západnej strane smerom na Bajkalskú ulicu. Tu sa nachádzajú obchodné priestory firmy a je to dominantný priestor celého objektu. Preto sú prvé 3 NP vo veľkej miere zasklené a prepojené vnútorným ľahkým schodiskom. Hlavné schodisko sa nachádza v jadre, v strede dispozície. V objekte je aj sklený výťah slúžiaci k bezbariérovej prevádzke pre imobilných. Charakter a koncept budovy umožňuje variabilitu a pružnú reakciu na kapacitné potreby jej funkcií a prevádzok. Vzhľadom na okolitú zástavbu je budova osadená tak, aby boli splnené všetky normy a predpisy o dennom osvetlení a preslnení. 

Architektonické riešenie 
Ide o voľne stojaci polyfunkčný objekt v tvare jednoduchého hranola s obdĺžnikovým pôdorysom. Autori vychádzali z myšlienky, že Tri veže svojim tvarom a objemom vzdialene pripomínajú „parník“. Nový objekt preto z objemového hľadiska navrhli ako predok lode (provu), preto je budova navrhnutá do výšky parteru objektov Tri veže. Pôvodný architektonický koncept sa počas realizácie budovy upravoval, takže už nekorešponduje s realitou. 

Dispozičné riešenie 
Pôdorys budovy má tvar pravidelného  obdĺžnika. Suterén je takmer pod celou parcelou, ostatné podlažia nad terénom majú menšiu podlažnú plochu.  Všetky nadzemné podlažia sú rozmerovo rovnaké. Stredom objektu prechádza hlavné schodisko spolu s vertikálnym inštalačným jadrom. Osobný zasklený výťah, vo vyhotovení pre telesne a zrakovo postihnutých, je v severozápadnom rohu objektu. Zo severnej strany objektu je situovaná autorampa vedúca do suterénu. Podlažia sú vo veľkej miere variabilné. Toto podmieňuje použitie ŽB skeletu s minimom stĺpov vo vnútri dispozície. V budove sa nepočíta s veľkým pohybom ľudí – obchodné priestory sú skôr predvádzacie a v nahrávacom štúdiu sa (podľa skúseností investora) pohybuje zväčša okolo 4 – 5 zamestnancov. 
Budova má jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží. Suterén je vyhradený na parkovanie, technické zázemie a sklady. Do suterénu je možné vstúpiť buď z hlavného schodiska v strede objektu, alebo rampou z východnej strany – priamo z exteriéru motorovým vozidlom. 
Prízemie je najrušnejšia časť budovy s hlavným vstupom a začína tu showroom firmy s moderným nábytkom, ktorý je trojpodlažný a vnútorne prepojený ľahkým kovovým schodiskom s 2. a 3. NP. Tiež sa tu nachádzajú sociálne zariadenia pre personál a zákazníkov. Na streche rampy, na úrovni 2. NP, sa nachádza terasa. Nahrávacie štúdio investora s kanceláriami má vyhradené 4. NP. Dispozične je rozdelené na menšie miestnosti len ľahkými priečkami, aby bolo možné prispôsobiť ho konkrétnym požiadavkám užívateľa. Na dvoch posledných podlažiach (5. a 6. NP) sú spolu štyri štvorizbové byty. Na každom podlaží sú dva, orientované juhozápadne a juhovýchodne. Z najvyššieho podlažia je možné vyjsť cez výklopné dvere na strechu, ktorá môže slúžiť ako polosúkromná vyhliadková terasa. Vzhľadom k tomu, že ide o budovu situovanú na pomerne malom pozemku, bolo potrebné vyriešiť parkovanie nielen v suteréne objektu. Parkoviská na teréne sú situované na južnej strane budovy. Vjazd do suterénu je autorampou so sklonom 13,8 %zo severnej strany budovy. Tiež sa počíta s parkovaním pre imobilných. 

Konštrukčno-materiálové riešenie 
Polyfunkčná budova má jeden dilatačný celok. Zrealizovaná je ako ŽB skelet v kombinácii so stenovým systémom. Stĺpy, steny, prievlaky aj stropné dosky objektu sú monolitické ŽB. Podzemné podlažie je z vodovzdorného betónu s použitím Xipexu, opatrené hydroizoláciou. Obvodové steny podzemných podlaží sú monolitické ŽB, opatrené hydroizoláciou. Obvodové steny nadzemných podlaží (severná a časť južnej) sú monolitické ŽB, zateplené minerálnou vlnou. 
Vnútorné nosné steny sú ŽB, deliace priečky sú z tvárnic Ytong a zo sadrokartónu. Na 4. NP je možné vybudovať deliace priečky zo sadrokartónu. Strecha je plochá s dláždeným betónovým povrchom. Z technologického hľadiska ide o systém strateného debnenia. Západná, východná a čiastočne aj južná fasáda sú zasklené. 
Dominantným materiálom pri výstavbe bolo sklo. Fasáda je celosklenená, s hliníkovou konštrukciou – stĺpik/ priečnik. Farebné a čierne plochy sú z „vákuového“ skla, s RAL povrchovou úpravou. Vo veľkej miere boli použité moderné materiály ako hliník, cetris, alebo nerez na obklady a iné dekoračné 
prvky (vstupné zastrešenie, zábradlia, slnolamy...). 
Vertikálna preprava osôb v objekte je zabezpečená schodiskami a osobným výťahom. Steny výťahovej šachty sú monolitické ŽB, z dvoch strán zasklené as oceľovým rámom. Schodiskové steny sú monolitické ŽB. Hlavné schodisko je monolitické ŽB, schodisko z 1. na 3. NP je oceľové. Podlahy v objekte sú protišmykové. Spevnené plochy a komunikácie rešpektujú rovinatý charakter územia a počítajú s pohybom telesne a zrakovo postihnutých osôb. 

Farebné riešenie fasády 
Čo sa týka farebného riešenia fasády, prvým návrhom bola jemná kombinácia bielej so sivou a striebornou – skla (lesklá) verzus obklad (matná). No, keďže takýchto farebných kombinácií je stále viac a táto „malá“ budova sa v danom teréne potrebovala jednoznačne v susedstve „veľkých“ presadiť, začali sa rozvíjať výraznejšie kombinácie. Pri skúšaní farieb sa ako základná najlepšia presadila čierna. Pôvodný nápad bol, že do čiernej fasády náhodne rozmiestniť farebné štvorce a obdĺžniky na ozvláštnenie, rozbitie a skrášlenie fasády. Pri konzultácii tejto farebnosti nakoniec zvíťazil návrh investora prispôsobiť farebné štvorce námetu starej hry Tetris. Tento návrh vyšiel víťazne hlavne preto, že zohľadňoval nielen odlíšenie budovy od budov Tri veže ale zároveň pôsobí aj efektne. Vďaka takejto farebnej kombinácii si budovu na Bajkalskej nemôžete nevšimnúť. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Jurajom Skupilom 
a Mgr. art. Petrom Neveďalom ArtD. 
pripravila Martina Horváthová 
Foto: atelier yesss s. r. o., ALMON s. r. o., 
Neveďal – Slovdrevo Myjava 
 
ES 5/2013