Trafo

Rekonštrukcia bývalej trafostanice / Architektonická štúdia / 2021

Budova bývalej trafostanice sa nachádza v priemyslenom areáli na juhu mesta Senec. Vzhľadom na meniace sa potreby prestal objekt plniť svoju pôvodnú funkciu. Návrh jeho rekonštrukcie ráta s vyčistením interiéru, ktorý bude ľahkými nenosnými priečkami rozčlenený a prispôsobený novej funkcii co-workingového priestoru.

Pôdorysne je budova obdĺžnikovitého tvaru, má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Rekonštrukcia objektu nemení vyškové ani objemové rozmery existujúcej stavby. Na prízemí je navrhnutý multifunkčný priestor, kuchynka a sociálne zázemie. Na druhé nadzemné podlažie vedie existujúce schodisko. Je tu uvažovaný opäť multifunkčný otvorený priestor, zasadacia miestnosť a sociálne zázemie. Na objekte sú navrhnuté prevažne udržiavacie práce. Drobnými úpravami prešla aj  fasáda, kvôli prevádzke v interiéri pribudli na nej nové okenné otvory. Čo sa týka opravy fasády, objekt nebude zateplovaný, aby si zachoval svoj industriálny ráz.