Lýceum

Školiace stredisko / Rekonštrukcia / Banská Štiavnica / Realizačný projekt / 2008

Objekt Lýcea je pôvodne trojpodlažná klasicistická budova, postavená na starších renesančných základoch v rozmedzí troch stavebných etáp od roku 1827 do roku 1888. Budova bola v havarijnom stave a vyžadovala si celkovú rekonštrukciu. Požiadavkou bolo navrhnúť školiace stredisko v oblasti gastronómie s možnosťou ubytovania. Bolo potrebné rozšíriť suterén, staticky zabezpečiť stávajúce konštrukcie, zobytniť podkrovie. Museli sme bezkonfliktne vyriešiť prevádzku zariadenia a do jestvujúcej dispozície začleniť chúlostivé celky ako kuchyňu so skladovým zázemím, výťahy či ubytovacie kapacity, všetko s ohľadom na historický charakter objektu pod dohľadom pamiatkového úradu. Máme veľkú radosť, že po dlhej dobe sa budovu podarilo aspoň čiastočne zrekonštruovať.