Centrálna kuchyňa DUSLO

Gastronomická prevádzka/ Novostavba/ Šaľa/ realizácia/ 2018

Centrálna kuchyňa Duslo dimenzovaná na 2000 jedál denne plní nielen stravovaciu, ale aj oddychovú a rekreačnú funkciu. Objekt zasadený do okolitej zelene je jednoúrovňový a bezbariérový. Obklopuje ho veľmi veľa priestoru, preto je nezávislý na okolitých architektonických vzťahoch. Poslaním tejto stavby je, aby sa stravníci necítili ako v závodnej jedálni priemyselného areálu, ale skôr ako v záhradnej reštaurácii. Súčasťou prevádzky je aj vlastný bufet, ktorý je nezávislý od prevádzkových časov reštaurácie. 

​Zámerom bolo vytvoriť na pohľad jednoduchú a elegantnú stavbu s čistými líniami. Jediné dva jasne rozpoznateľné tvary tvoria dve biele rovnobežné roviny (dosky), ktoré akoby levitovali v zelenom prostredí parku. Dosky majú organický tvar, pôdorysne pripomínajú rôzne perforovanú molekulu s otvormi a svetlíkmi, aby bol zabezpečený dostatok denného svetla aj v hĺbke dispozície. Prostredie osviežuje vodná plocha, ktorá akoby čiastočne vychádzala z pôdorysu objektu.