Poly Kodreta

Polyfunkčná budova / Novostavba / Bratislava / Realizácia / 2006-2013

Parcela budovy Kodreta sa nachádza v bezprostrednej blízkosti objektu "Tri veže". Návrh si preto vyžadoval zvláštny prístup v kompozícii objemu. Východiskom bolo navrhnúť hmotu a tvary budovy tak, aby kompozične a ideovo spolupôsobila s komplexom vedľa stojacej objemnej novostavby. Vychádzame z myšlienky, že Tri veže svojím tvarom a objemom vzdialene pripomínajú "parník". Náš objekt sme preto z objemového hľadiska navrhli ako predok tejto lode - provu. Obklad fasády mal znázorňovať peniacu sa vodu. FInálny návrh fasády robil sám investor.