Agape

Projekt záhradníctva / Architektonická štúdia / 2021

Areál záhradníctva Agapé sa nachádza medzi Bratislavou a Devínskou Novou Vsou v blízkosti plánovaného cykloturistického chodníka. Má slúžiť na športovo-rekreačné aktivity a zároveň ako priestor pre záhradníctvo. Využívaný bude využívaný celoročne a bude plniť aj vzdelávaciu funkciu.

Ľahké reverzibilné objekty prevažne z kontajnerov zahŕňajú skladové zázemie pre technickú prevádzku areálu, zázemie zamestnancov, kancelárie, prevádzku s občerstvením a drobnú občiansku vybavenosť.  Pre zákazníkov určené objekty sú umiestnené v severnej časti - multifunkčný priestor skleníka, plochy pre športové aktivity, výhliadková veža, altánok, detské ihrisko, plocha pre cvičenie na otvorenom priestore, skalka s bylinami. Jazierko, ktoré slúži zlepšeniu miestnej mikroklímy, bude využívané na zber zrážkových vôd, a tie môžu byť následne využité na závlahu. Väčšina rastlín bude uložená v nádobách, vďaka čomu bude priestor prispôsobiteľný aktuálnym požiadavkám. Súčasťou areálu je aj parkovanie.